Standard Svensk standard · SS-ISO 11048

Markundersökningar - Bestämning av vattenlösligt och syralösligt sulfat

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of water-soluble andacid-soluble sulfate

Artikelnummer: STD-17168

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-08

Antal sidor: 20