Standard Svensk standard · SS-ISO 10390:2007

Markundersökningar - Bestämning av pH (ISO 10390:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies an instrumental method for the routine determination of pH using a glass electrode in a 1:5 (volume fraction) suspension of soil in water (pH in H2O), in 1 mol/l potassium chloride solution (pH in KCl) or in 0,01 mol/l calcium chloride solution (pH in CaCl2). This International Standard is applicable to all types of air-dried soil samples, for example pretreated in accordance with ISO 11464.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10) Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of pH (ISO 10390:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-62908

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-ISO 10390