Standard Svensk standard · SS 28312

Markundersökningar - Bestämning av utbytesaciditeten i jordprov genom titrering av kaliumkloridextrakt

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil analysis - Determination of exchangeable acidity in soil by titration of potassium chloride extract

Artikelnummer: STD-24561

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-12

Antal sidor: 4