Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 22171:2024

Markundersökningar – Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten (CEC) och utbytbara katjoner med användning av molär ammoniumacetatlösning buffrad till pH 7 (ISO/TS 22171:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 22171:2024

Markundersökningar – Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten (CEC) och utbytbara katjoner med användning av molär ammoniumacetatlösning buffrad till pH 7 (ISO/TS 22171:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of potential cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Ca, K, Mg, Na) in soils using a molar ammonium acetate solution buffered at pH 7 as extractant.


This document is applicable to all types of air-dry soil samples which have been prepared, for example, according to ISO 11464.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 22171:2024

Markundersökningar – Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten (CEC) och utbytbara katjoner med användning av molär ammoniumacetatlösning buffrad till pH 7 (ISO/TS 22171:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality — Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution (ISO/TS 22171:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80049084

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-16

Antal sidor: 16