Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2017

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2017

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11272:2017 specifies three methods for the determination of dry bulk density of soils calculated from the mass and the volume of a soil sample. The methods involve drying and weighing a soil sample, the volume of which is either known [core method (see 4.1)] or determined [excavation method (see 4.2) and clod method (see 4.4)].

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2017

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dry bulk density (ISO 11272:2017)

Artikelnummer: STD-8025880

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-06

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11272:2014