Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2014

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11272:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2014

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes three methods for the determination of dry bulk density of soils calculated from the mass and the volume of a soil sample. The methods involve drying and weighing a soil sample, the volume of which is either known (core method, see 4.1) or has to be determined (excavation method, see 4.2, and clod method, see 4.3).

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11272:2014

Markundersökningar - Bestämning av volymvikt (ISO 11272:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dry bulk density (ISO 11272:1998)

Artikelnummer: STD-101611

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 11272

Ersätts av: SS-EN ISO 11272:2017