Standard Svensk standard · SS-ISO 11271:2022

Markundersökningar - Bestämning av redoxpotential - Fältmetod (ISO 11271:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11271:2022

Markundersökningar - Bestämning av redoxpotential - Fältmetod (ISO 11271:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a field method for the determination of soil redox potential (Eh).


NOTE       The electrochemical measurement of redox potential described in this document is possible only if the relevant soil horizon has a moisture status defined as fresh or wetter according to the classes presented in Annex D.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11271:2022

Markundersökningar - Bestämning av redoxpotential - Fältmetod (ISO 11271:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of redox potential - Field method (ISO 11271:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80036467

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 11271