Standard Svensk standard · SS-ISO 11271

Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" - Fältmetod

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a field method for the determination of soil redox potential (Eh). NOTE The electrochemical measurement of redox potential described here is possible only if the relevant soil horizon has a moisture status defined as fresh or wetter according to the classes presented in annex D.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of redox potential - Field method

Artikelnummer: STD-34676

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 16