Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15473:2020

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden (ISO 15473:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15473:2020

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden (ISO 15473:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidance on the selection and method of appropriate tests for the determination of biodegradation of organic chemicals in soil samples under anaerobic conditions.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10) Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15473:2020

Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden (ISO 15473:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions (ISO 15473:2002)

Artikelnummer: STD-80021797

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-04

Antal sidor: 24