Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11266:2020

Markundersökningar - Vägledning för laboratorietestning för biologisk nedbrytning av organiska kemikalier i mark vid aeroba förhållanden (ISO 11266:1994)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11266:2020

Markundersökningar - Vägledning för laboratorietestning för biologisk nedbrytning av organiska kemikalier i mark vid aeroba förhållanden (ISO 11266:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on the selection and conduct of appropriate test methods for
the determination of biodegradation of organic chemicals in aerobic soils. lt does not describe any specific test method.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11266:2020

Markundersökningar - Vägledning för laboratorietestning för biologisk nedbrytning av organiska kemikalier i mark vid aeroba förhållanden (ISO 11266:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 11266:1994)

Artikelnummer: STD-80021912

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-11

Antal sidor: 20