Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-307:2008

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 307: Elektroniska bildskärmar - provningsmetoder för analys och kvalitetssäkring (ISO 9241-307:2008)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9241 establishes test methods for the analysis of a variety of visual display technologies, tasks and environments. It uses the measurement procedures of ISO 9241-305 and the generic requirements of ISO 9241-303 to define compliance routes suitable for the different technologies and intended context of use.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays (ISO 9241-307:2008)

Artikelnummer: STD-68431

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-04

Antal sidor: 236

Ersätter: SS-EN ISO 9241-8 , SS-EN 29241-3 , SS-EN ISO 9241-7 , SS-EN 29241-3/A1 , SS-EN ISO 13406-2