Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 9241-8

Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar(VDTs) - Del 8: Krav på bildskärmsfärger (ISO 9241-8:1997)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9241-302:2008 , SS-EN ISO 9241-303:2008 , SS-EN ISO 9241-305:2008 , SS-EN ISO 9241-307:2008

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colours (ISO 9241-8:1997)

Artikelnummer: STD-22321

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-03

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: ISO 9241-8:1997

Ersätts av: SS-EN ISO 9241-302:2008 , SS-EN ISO 9241-303:2008 , SS-EN ISO 9241-305:2008 , SS-EN ISO 9241-307:2008