Standard Svensk standard · SS-EN 12619:2013

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12619:2013

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a flame ionisation detector (FID) method. It is intended for use as a standard reference method for the measurement of the mass concentration of gaseous and vaporous organic substances (expressed as TVOC) in stationary source emissions (e.g. emissions from waste incinerators and solvent using processes, emission measurements according to 2010/75/EU) in the concentration range up to 1 000 mg/m³.
This European Standard specifies the requirements for an instrument using flame ionisation detection, together with procedures for its operation. The results obtained using this standard are expressed in milligrams per cubic metre (mg/m³) as total carbon (TVOC).
This European Standard is not applicable for permanently installed automated measuring systems (AMS).
Alternative methods to this method may be used provided that the user can demonstrate equivalence, based on the principles of CEN/TS 14793.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12619:2013

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method

Artikelnummer: STD-88847

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-21

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13526 , SS-EN 12619 , SS-EN 13526