Standard Svensk standard · SS-EN 15597-2:2019

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15597-2:2019

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives the possibility to certify a model of vehicle-mounted or (trailer) dragged spreading machines for winter service with standard parameters, leaving the possibility to the manufacturer to evolve in performances. At the same time, information is given on the minimum content required for operating manuals.
This document is valid for machines which are used to spread the following media:
- not pre-wetted spreading agent (solid spreading agent);
- pre-wetted spreading agent;
- liquid spreading agent (brine).
The following points are not covered by this document:
- requirements for registration and approval;
- requirements made by automobile manufacturers;
- requirements on EN 15518 3.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15597-2:2019

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 2: Requirements for distribution and their test

Artikelnummer: STD-80018875

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-10

Antal sidor: 36

Ersätter: SIS-CEN/TS 15597-2:2012