Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15597-2:2012

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15597-2:2019
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15597-2:2012

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification gives the possibility to certify a model of vehicle-mounted or (trailer-)dragged spreading machines for winter service with standard parameters, leaving the possibility for the manufacturer to evolve performance. At the same time, information is given on the minimum content required for operating manuals.

This Technical Specification is valid for machines which are used to spread the following media:
- solid thawing media with or without pre-wetted media;
- liquid thawing media.

The following points are not covered by this Technical Specification:
- requirements for registration and approval;
- requirements made by automobile manufacturers;
- requirements on safety – these are dealt with in EN 13021.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15597-2:2012

Utrustning för underhåll av vintervägar - Spridningsmaskiner (halkbekämpningsmaskiner) - Del 2: Krav på fördelning av spridningsmaterial samt på motsvarande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and its test

Artikelnummer: STD-86003

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-12

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 15597-2:2019