Standard Svensk standard · SS-EN 14701-3:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 3: Bestämning av sammanpressbarhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-3:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 3: Bestämning av sammanpressbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method to determine the compressibility of sludges, conditioned or not.
This document is applicable to sludges and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants.
This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-3:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 3: Bestämning av sammanpressbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Filtration properties - Part 3: Determination of the compressibility

Artikelnummer: STD-45845

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 8