Standard Svensk standard · SS-EN 14701-3:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 3: Bestämning av sammanpressbarhet

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method to determine the compressibility of sludges, conditioned or not. This document is applicable to sludges and sludge suspensions from: - storm water handling; - urban wastewater collecting systems; - urban wastewater treatment plants; - treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); - water supply treatment plants. This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Filtration properties - Part 3: Determination of the compressibility

Artikelnummer: STD-45845

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 8