Standard Svensk standard · SS-EN 14701-1:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper Del 1: Kappilär sugtid (CST)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the capillary suction time. This document is applicable to sludge and sludge suspensions from: -- storm water handling; -- urban wastewater collecting systems; -- urban wastewater treatment plants; -- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); -- water supply treatment plants. This method is also applicable to sludge suspensions from other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 1: Capillary suction time (CST)

Artikelnummer: STD-44927

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-03

Antal sidor: 16