Standard Svensk standard · SS-EN 14671:2006

Karaktärisering av slam - Förbehandling för bestämning av extraherbar ammoniak med hjälp av 2mol/l kaliumklorid

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14671:2006

Karaktärisering av slam - Förbehandling för bestämning av extraherbar ammoniak med hjälp av 2mol/l kaliumklorid
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies a procedure for the determination of extractable ammonia using a 2 mol/l
potassium chloride solution in raw and digested sewage sludges. The range of the method is up to 100 g/kg N
assuming appropriate dilution of the potassium chloride extract in the final measurement step.
NOTE The above wording will be modified once the round robin results are available. It may be suitable for other
types of sludges, but the user should validate the method using these sludges.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14671:2006

Karaktärisering av slam - Förbehandling för bestämning av extraherbar ammoniak med hjälp av 2mol/l kaliumklorid
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Pre-treatment for the determination of extractable ammonia using 2 mol/l potassium chloride

Artikelnummer: STD-45843

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 12