Standard Svensk standard · SS-EN 14671:2006

Karaktärisering av slam - Förbehandling för bestämning av extraherbar ammoniak med hjälp av 2mol/l kaliumklorid

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies a procedure for the determination of extractable ammonia using a 2 mol/l potassium chloride solution in raw and digested sewage sludges. The range of the method is up to 100 g/kg N assuming appropriate dilution of the potassium chloride extract in the final measurement step. NOTE The above wording will be modified once the round robin results are available. It may be suitable for other types of sludges, but the user should validate the method using these sludges.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Pre-treatment for the determination of extractable ammonia using 2 mol/l potassium chloride

Artikelnummer: STD-45843

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 12