Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16181:2016

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 975 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 975 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies the quantitative determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) (see Table 2) in sludge, soil and treated biowaste using GC-MS and HPLC-UV-DAD/FLD covering a wide range of PAH contamination levels (see also Annex B).

Ämnesområden

Flytande avfall, slam


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)

Artikelnummer: STD-8022074

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 0