Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15809:2008

Karaktärisering av slam - Hygieniska aspekter - Slambehandling

Status: Gällande

Omfattning
This CEN Technical Report gives information about principles to be followed in different sludge treatment processes to reach specified hygienic requirements.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments

Artikelnummer: STD-68320

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-04

Antal sidor: 36