Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15809:2008

Karaktärisering av slam - Hygieniska aspekter - Slambehandling

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15809:2008

Karaktärisering av slam - Hygieniska aspekter - Slambehandling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This CEN Technical Report gives information about principles to be followed in different sludge treatment processes to reach specified hygienic requirements.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15809:2008

Karaktärisering av slam - Hygieniska aspekter - Slambehandling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments

Artikelnummer: STD-68320

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-04

Antal sidor: 36