Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15463:2007

Karaktärisering av slam - Fysikalisk konsistens - Tixotropa rasvinkelegenskaper

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15463:2007

Karaktärisering av slam - Fysikalisk konsistens - Tixotropa rasvinkelegenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15463:2007

Karaktärisering av slam - Fysikalisk konsistens - Tixotropa rasvinkelegenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Physical consistency - Thixotropic behaviour and piling behaviour

Artikelnummer: STD-60892

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-27

Antal sidor: 85