Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15126:2006

Karaktärisering av slam - Bra betingelser för deponi av slam och behandlade slamrester

Status: Gällande

Omfattning
This CEN Technical Report gives one of a series of sludge management options and describes good practice for the disposal of sludges and sludge treatment residues to landfill where national regulations permit. This document is applicable to the sludges described in the scope of CEN/TC 308, i.e. specifically derived from: -- storm water handling; -- night soil; -- urban wastewater collecting systems; -- urban wastewater treatment plants; -- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); -- water supply treatment plants; -- water distribution systems; but excluding hazardous sludges from industry.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterization of sludges - Good practice for landfilling of sludges and sludge treatment residues

Artikelnummer: STD-44222

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-09

Antal sidor: 28