Standard Svensk standard · SS-EN 15875:2011/AC:2012

Karaktärisering av avfall - Statisk test för bestämning av syrabildnings- och neutraliseringspotential i sulfidhaltigt avfall

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies methods to determine the potential of sulfide bearing materials for the formation of acidic drainage. Specified are methods for determining both the acid potential (AP) and the neutralisation potential (NP) of the material. From these results the net neutralisation potential (NNP) and the neutralisation potential ratio (NPR) are calculated.

This European standard is applicable to all sulfide bearing wastes from the extractive industries excluding wastes which will have pH

Ämnesområden

Fast avfall (13.030.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88052

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-16

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 15875:2011