Standard Svensk standard · SS-EN 13920-16

Aluminium och aluminiumlegeringar - Skrot - Del 16: Skrot bestående av beläggning, metallskrot, spill och metallrester

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies characteristics, chemical composition and metal yield of aluminium scrap consisting of skimmings, drosses and spills. It also applies to the metallics obtained by dry processing of drosses and skimmings. Full lots of dross fines with a particle size smaller than 0,8 mm, or lots of drosses with a metal yield less than 30 % are not within the scope of this Standard.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 16: Scrap consisting of skimmings, drosses, spills and metallics

Artikelnummer: STD-34068

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-16

Antal sidor: 6