Standard Svensk standard · SS-EN 16166:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av adsorberbara organiskt bundna halogener (AOX)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes an empirical method for the direct determination of organically bound chlorine, bromine and iodine (but not fluorine) adsorbed and occluded to the sample matrix. Non-volatile organically bound halogens adsorbable on activated carbon present in the aqueous phase of the sample prior to drying or adsorbed to sample surface are included in the determination. This European Standard is intended for analysis of sludge, treated biowaste or soil in concentrations ranging from 5 mg/kg dry matter to approximately 6 g/kg dry matter. The exact concentration range covered depends on the instrument used for determination.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

Artikelnummer: STD-87229

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 28