Standard Svensk standard · SS-EN 15935:2012

Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the loss on ignition (LOI) of dry matter at 550 °C. The dry matter is determined according to EN 15934. This method applies to the determination of loss on ignition of sludge, treated biowaste, soil and waste. The LOI of sediments can also be determined with this method. NOTE The loss on ignition is often used as an estimate for the content of organic matter in the sample. It should be noted that inorganic substances or decomposition products (e.g. H2O, CO2, SO2, O2) are released or absorbed and some inorganic substances are volatile under the reaction conditions.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on ignition

Artikelnummer: STD-87235

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 20