Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-3:2018

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 3: Bestämning av infångningsgrad för pistolintegrerade rökutsug (ISO 21904-3:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 21904-3:2018 defines a laboratory method for measuring the welding fume capture efficiency of on-torch extraction systems. The procedure only prescribes a methodology, leaving selection of the test parameters to the user, so that the effect of different variables can be evaluated. ISO 21904-3:2018 is applicable to integrated on-torch systems and to systems where a discrete extraction system is attached to the welding torch close to the arc area. The methodology is suitable for use with all continuous wire welding processes, all material types and all welding parameters. The method can be used to evaluate the effects of variables such as extraction flow rate, extract nozzle position, shielding gas flow rate, welding geometry, welding torch angle, fume emission rate, etc., on capture efficiency.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien Svetsning och lödning Allmänt Svetsutrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices (ISO 21904-3:2018)

Artikelnummer: STD-80003049

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-26

Antal sidor: 36