Standard Svensk standard · SS-ISO 7919-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av vibrationer på roterandeaxlar - Del 1: Allmänna riktlinjer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mechanical vibration of non-reciprocating machines - Measurements on rotating shafts and evaluationof criteria - Part 1: General guidelines

Artikelnummer: STD-19514

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-11-08

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-ISO 20816-1:2018