Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-4:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 4: Provningsmetod med användning av tvåfas vätskescintillationsräkning (ISO 13164-4:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13164-4:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-4:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 4: Provningsmetod med användning av tvåfas vätskescintillationsräkning (ISO 13164-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13164-4:2015 describes a test method for the determination of radon-222 (222Rn) activity concentration in non-saline waters by extraction and liquid scintillation counting.
The radon-222 activity concentrations, which can be measured by this test method utilizing currently available instruments, are at least above 0,5 Bq l-1 for a 10 ml test sample and a measuring time of 1 h.
This test method can be used successfully with drinking water samples and it is the responsibility of the laboratory to ensure the validity of this test method for water samples of untested matrices.
Annex A gives indication on the necessary counting conditions to meet the required detection limits for drinking water monitoring.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsskydd (13.280) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-4:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 4: Provningsmetod med användning av tvåfas vätskescintillationsräkning (ISO 13164-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)

Artikelnummer: STD-80019663

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-17

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 13164-4:2023