Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-1:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 1: Allmänna principer (ISO 13164-1:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-1:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 1: Allmänna principer (ISO 13164-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13164-1:2013 gives general guidelines for sampling, packaging, and transporting of all kinds of water samples, for the measurement of the activity concentration of radon-222.
The test methods fall into two categories: a) direct measurement of the water sample without any transfer of phase (see ISO 13164-2); b) indirect measurement involving the transfer of the radon-222 from the aqueous phase to another phase (see ISO 13164-3).
The test methods can be applied either in the laboratory or on site.
The laboratory is responsible for ensuring the suitability of the test method for the water samples tested.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsskydd (13.280) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13164-1:2020

Vattenundersökningar - Radon-222 - Del 1: Allmänna principer (ISO 13164-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013)

Artikelnummer: STD-80019660

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-17

Antal sidor: 36