Standard Svensk standard · SS-ISO 5128

Bilar - Mätning av buller inne i motorfordon

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurement of noise inside motor vehicles

Artikelnummer: STD-4327

Utgåva: 1

Fastställd: 1981-11-15

Antal sidor: 8