Standard Svensk standard · SS-ISO 11819-1

Akustik - Vägytans inflytande på trafikbuller - Mätmetod - Del 1: Statistiska förbifartmetoden

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noice - Part 1: Statistical Pass-By method

Artikelnummer: STD-22211

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-06

Antal sidor: 32