Standard Svensk standard · SS-EN 16272-6:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Karaktäristiska egenskaper - Fältmätning av ljudisolering vid direkta ljudförhållanden

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16272-6:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-6:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Karaktäristiska egenskaper - Fältmätning av ljudisolering vid direkta ljudförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a test method for measuring a quantity representative of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation for railway noise barriers: the sound insulation index.
The test method is intended for the following applications:
- determination of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation of noise barriers to be installed along railways, to be measured either on typical installations alongside railways or on a relevant sample section;
- determination of the in situ intrinsic characteristics of airborne sound insulation of noise barriers in actual use;
- comparison of design specifications with actual performance data after the completion of the construction work;
- verification of the long term performance of noise barriers (with a repeated application of the method);
- interactive design process of new products, including the formulation of installation manuals.
The test method is not intended for the following applications:
- determination of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation of noise barriers to be installed in reverberant conditions, e.g. inside tunnels or deep trenches or under covers.
Results are expressed as a function of frequency in one-third octave bands, where possible, between 100 Hz and 5 kHz. If it is not possible to get valid measurement results over the whole frequency range indicated, the results will be given in a restricted frequency range and the reasons for the restriction(s) will be clearly reported.
All noise reducing devices different from noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation, e.g. devices for attenuation of ground borne vibration and on board devices are out of the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-6:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Karaktäristiska egenskaper - Fältmätning av ljudisolering vid direkta ljudförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions

Artikelnummer: STD-103383

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-28

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS-EN 16272-6:2024