Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-2:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-2: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid direkt tillämpning i fält

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-2:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-2: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid direkt tillämpning i fält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a normalized railway noise spectrum for the evaluation and assessment of the acoustic performance of devices designed to reduce airborne railway noise near railways.
All noise reducing devices different from noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation, e.g. devices for attenuation of ground borne vibration and on board devices, are out of the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-2:2014

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-2: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid direkt tillämpning i fält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications

Artikelnummer: STD-102472

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-24

Antal sidor: 24