Standard Svensk standard · SS-ISO 7574-1

Akustik - Statistiska metoder för beräkning och verifieringav värden för bullerdeklaration av maskiner och apparater - Del 1: Allmänna anvisningar och definitioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 1: General considerations and definitions

Artikelnummer: STD-4551

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 6