Standard Svensk standard · SS-ISO 15664

Akustik - Bullerbekämpning - Vägledning vid projektering av öppna industrianläggningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15664

Akustik - Bullerbekämpning - Vägledning vid projektering av öppna industrianläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the procedures for noise control of mainly open plants.
It is applicable to the following:
- specification of procedures for noise control during engineering of a new plant and modification/extension of existing plants (construction noise procedures are outside the scope of this International Standard but should be considered);
- definition of responsibilities of parties involved, viz. "end-user", "engineering contractor" and "equipment supplier";
- description of general procedures to arrive at noise requirements for individual equipment, on the basis of overall noise requirements for the plant.
A schematic flowchart, reviewing the noise control process, is presented in annex A and a summary of action items is presented in annex B.
NOTE Concerning specific engineering methods for the acoustic design and analysis of plants, use should be made of other standards and textbooks.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15664

Akustik - Bullerbekämpning - Vägledning vid projektering av öppna industrianläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Noise control design procedures for open plant

Artikelnummer: STD-30358

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-08

Antal sidor: 28