Standard Svensk standard · SS-ISO 10843

Akustik - Enstaka impulsljud och serier av impulser - Metod för beskrivning och mätning

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses

Artikelnummer: STD-22208

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-06

Antal sidor: 28