Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5135

Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning i efterklangsrum (ISO 5135:1997)

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room (ISO 5135:1997)

Artikelnummer: STD-24577

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-19

Antal sidor: 37