Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17201-1:2005

Akustik - Buller från skjutbanor - Del 1: Bestämning av ljudeffekt från mynningsljud (ISO 17201-1:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17201-1:2019 Korrigeras av: SS-EN ISO 17201-1:2005/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17201-1:2005

Akustik - Buller från skjutbanor - Del 1: Bestämning av ljudeffekt från mynningsljud (ISO 17201-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Militärväsen Allmänt (95.020) Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17201-1:2005

Akustik - Buller från skjutbanor - Del 1: Bestämning av ljudeffekt från mynningsljud (ISO 17201-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2005)

Artikelnummer: STD-40691

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-16

Antal sidor: 46

Ersätts av: SS-EN ISO 17201-1:2019