Standard Svensk standard · SS-ISO 7196

Akustik - Frekvensvägning vid infraljudsmätningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Frequency-weighting characteristics for infrasound measurements

Artikelnummer: STD-16624

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 16