Standard Svensk standard · SS-EN ISO 266

Akustik - Rekommenderade frekvenser för mätning (ISO 266:1997)

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01) Musikinstrument (97.200.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Preferred frequencies (ISO 266:1997)

Artikelnummer: STD-20705

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 7