Standard Svensk standard · SS-ISO 12913-1:2015

Akustik - Ljudlandskap - Del 1: Definition och konceptuellt ramverk (ISO 12913-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller en definition av och ett konceptuellt ramverk för ljudlandskap. Den förklarar faktorer som är relevanta vid mätning och rapportering inom studier av ljudlandskap, samt vid planering, utformning och förvaltning av ljudlandskap.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework (ISO 12913-1:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8018720

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-24

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-ISO 12913-1:2015