Standard Svensk standard · SS-ISO 12913-1:2015

Akustik - Ljudlandskap - Del 1: Definition och konceptuellt ramverk (ISO 12913-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12913-1:2014 provides a definition and a conceptual framework of soundscape. It explains factors relevant for measurement and reporting in soundscape studies, as well as for planning, design and management of soundscape.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework (ISO 12913-1:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-105762

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-24

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-ISO 12913-1:2015