Standard Svensk standard · SS-ISO 13944

Smörjmedelshaltiga metalliska pulverblandningar -Bestämning av smörjmedelshalt - Modifierad Soxhlet-extraktionsmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13944:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Modified Soxhlet extraction method

Artikelnummer: STD-21475

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-31

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 13944:2012