Standard Svensk standard · SS-EN 24496

Metalliska pulver - Bestämning av syraolösliga beståndsdelar i järn-,koppar-, tenn- och bronspulver (ISO 4496:1978)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 4496:2017

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic powders - Determination of acid insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders (ISO 4496:1978)

Artikelnummer: STD-13904

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 4496:2017