Standard Svensk standard · SS-EN 24491-1

Metalliska pulver - Bestämning av syrehalt med reduktionsmetoder - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4491-1:1989)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4491-1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 24491-1

Metalliska pulver - Bestämning av syrehalt med reduktionsmetoder - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4491-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 24491-1

Metalliska pulver - Bestämning av syrehalt med reduktionsmetoder - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4491-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 1: General guidelines (ISO 4491-1:1989)

Artikelnummer: STD-13900

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 117305

Ersätts av: SS-EN ISO 4491-1:2023