Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14556:2015

Metalliska material - Slagprovning enligt Charpy-V - Metod med instrumentering (ISO 14556:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14556:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14556:2015

Metalliska material - Slagprovning enligt Charpy-V - Metod med instrumentering (ISO 14556:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method of instrumented Charpy V-notch pendulum impact testing on metallic materials and the requirements concerning the measurement and recording equipment.With respect to the Charpy pendulum impact test described in ISO 148-1, this test provides further information on the fracture behaviour of the product under impact testing conditions.General information about instrumented impact testing can be found in Reference [1] to Reference [5].

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14556:2015

Metalliska material - Slagprovning enligt Charpy-V - Metod med instrumentering (ISO 14556:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented test method (ISO 14556:2015)

Artikelnummer: STD-8016522

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 14556 , SS-EN ISO 14556/A1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 14556:2023