Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-3:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO 11844-3:2006, IDT)

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-3:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO 11844-3:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11844 describes methods for measuring the environmental parameters used to classify the corrosivity of indoor atmospheres on metals and alloys.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-3:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO 11844-3:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46402

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-18

Antal sidor: 14