Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 7539-4

Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionprovning - Del 4: Framtagning och användning av enaxligt belastade dragprov (ISO 7539-4:1989)

Status: Gällande

Ämnesområden

Korrosion


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Stress corrosiontesting - Part 4: Preparation and use of uniaxially loaded tension specimens (ISO 7539-4:1989)

Artikelnummer: STD-17373

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-10-13

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: SS-ISO 7539-4