Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11463:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Utvärdering av gropfrätning (ISO 11463:1995)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives guidance on the selection of procedures that can be used in the identification and examination of pits and the evaluation of pitting corrosion.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion (ISO 11463:1995)

Artikelnummer: STD-66036

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 24